Jag är sjukgymnast och har min anställning på sjukhus med inriktning främst mot ortopedi men också mot kvinnohälsa. 
Inom mitt företag Fysiokomp är jag mer inriktad på kvinnohälsa då jag via mottagningsverksamhet träffar kvinnor som vill stärka sin kropp under eller efter graviditet och som vill utföra träningen på ett säkert och korrekt sätt.  
Utöver min grundutbildning som sjukgymnast är jag utbildad inom bäckenbottendysfunktion.

Som gruppträningsinstruktör håller jag klasser i egen regi men jag anlitas också av andra företag och föreningar. 
Inom området gruppträning anlitas jag också som lärare och presentatör av AerobicWeekends som är ett företag som utbildar instruktörer, håller convent och anordnar internationella träningsresor. 
För AerobicWeekends har jag utvecklat CoreMama som är en utbildning inriktad på träning i samband med graviditet. 

Via samarbetspartners i menyn kan du länka dig vidare för ytterligare information. 


Inom